Fælles mål og identitet

Virkeligheden i dag for de fleste organisationer er en evig jagt på vækst i en verden med stigende uforudsigelighed. Dem der lykkes har skabt en stærk identitet baseret på et stærkt fællesskab, mål og en alignet organisation.

Stigende hastighed betyder, at de fælles mål og identitet skal være så klare, at de til enhver tid tydeligt viser, hvilken retning vi bevæger os i. Og det skal en sammentømret topledelse og mellemledelse altid være frontfigurer på.

Fælles mål og identitet handler om at have en klar retning og et formål, som både ledere og medarbejdere i en organisation forstår og efterlever. Det hjælper vi jer med.

Hvad sker der når der fælles retning mangler?

Nogle af de problemer, vi  typisk støder på, som hænger sammen med uklar identitet og uklare mål er:

 • Mangelfuldt eller konfliktfyldt samarbejde på tværs af organisationen
 • Silokultur
 • Uklart billede af retning
 • Øverste ledergruppe mangler føling med, hvor meget der kan presses igennem i organisationen
 • Manglende korpsånd & fællesskabsfølelse
 • Generelt manglende eller svag fremdrift på projekter

Vi kan blandt andet hjælpe med:

Sikre tydelig fælles identitet og retning gennem fx udvikling, redesign el. revitalisering af mission, vision og værdier

Sikre fremdrift på de strategiske prioriteter og mål

Udvikle og flytte tanker, følelser og handlinger i jeres organisation, så organisationen er alignet på mål og retning

Analysere den aktuelle kultur og adfærd og designe det ønskede fremtidsbillede for adfærd

Træne lederne til at fastholde og udvikle adfærd og holdninger

Udvikle holdninger og adfærd i organisationen 

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

 • Udvikling af en stærk fælles identitet og kultur i forbindelse med sammenlægning af 2 fabrikker, hvor lederne blev trænet i nøgleværktøjer til at kunne håndtere processen. 
 • En virksomhed bliver “gen-integreret” med moderselskabet, men skal have formuleret og implementeret sin egen identitet og kultur gennem ny mission, vision og værdier.
 • Fælles retning og kultur 5-doblede bundlinjen – virksomheden stod med en ny ambitiøs strategi, men kulturmålingen viste, at holdninger og adfærd ikke var stærke nok til at lykkes. Formulering af mission, vision og værdier efterfulgt af træning af lederne i kulturtransformationen bragte dem i mål.
 • Mange års dårlig presseomtale havde negativ afsmitning på kultur – det skulle ændres til en vinderkultur. Vi udviklede ny mission, vision og værdier med ledergruppen og sikrede ledernes engagement og fastholdelse af alle medarbejdere i et konkurrencepræget marked i 5 kalenderår.
 • Fra en reaktiv og uengageret kultur, til proaktiv og involveret – det var rejsen for en virksomhed, der med øgede krav fra marked, kunder og medarbejder, var nødt til at sadle om.

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28