Fælles tilgang til ledelse

Måden I leder på, afgør jeres resultater. Og netop måden er forskellig fra virksomhed til virksomhed – fra kultur til kultur. Sammen med jer finder vi frem til den ledelseskultur og ledelsesfilosofi, som er rigtig for jer og kan sætte fart på jeres rejse fra planer til handling.

Når vi i dag taler udvikling af ledere, er det en helt anden sag, end for bare 10 år siden. Verden har forandret sig helt vildt over de seneste år, og derfor findes der heller ikke en “one-size-fits-all-tilgang”, når det kommer til ledelse.  

Der er ikke tid i en travl hverdag til at afstemme, hvilken måde at udøve ledelse der er den rigtige. Det skal være afstemt på forhånd, så alle ledere kender og forstår de rammer, de kan navigere inden for.

Valget af tilgang afhænger af, hvad I tror på – men også af jeres målsætninger, graden af forandringer og typen af marked, I befinder jer i, typen af medarbejdere og jeres måde at organisere jer på.

Disse elementer afgør, hvilke færdigheder jeres ledere skal mestre. Opskriften finder vi i fællesskab. 

Hvordan ser vi, om vi er alignet som ledere? 

Det vi typisk møder, når tilgangen til ledelse ikke er 100% afstemt, er blandt andet:

 • Mangel på klare fælles målsætninger i teamet
 • Uklar kommunikation om fælles mål og retning 
 • Manglende sammenhængskraft ml. topledelse, mellemledelse og resten af organisation 
 • Mellemledere er usikre på deres mandat og hvordan de skal bedrive ledelse
 • Uenighed om ledelsesstil og prioriteringer
 • Forskellige ledelses-metoder er i brug rundt om i organisationen

Vi kan blandt andet hjælpe med:

At I som ledergruppe finder den rette tilgang til ledelse til jeres virksomhed, og får samme forståelse af, hvad er god ledelse hos jer

Sammen med jer sætte ord på, hvad det vil sige at være leder – hvad kan jeres medarbejdere forvente af ledelse hos jer

xxx

xxx

xxx

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

 • Etablering af en fælles nordisk retning på tværs af landene, så målet med samarbejdet var klart: At skabe en nordisk enhed med fælles kultur og samme måde at gøre tingene på. Med bedre samarbejde på tværs og uden siloer.
 • Analyse af kulturen, der gav anledning til at re-definere virksomhedens mission, vision og værdier og hele tilgangen til ledelse.
 • Udvikling af x
 • xxxx
 • xxxx

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28