FÆLLES RETNING OG MÅL

Stærk sammenhængs-kraft starter i toppen

For at skabe en stærk sammenhængskraft gennem hele organisationen – og dermed forebygge siloer, styrke samarbejdet og mindske konflikter – starter det med tydelig fælles retning og mål i øverste lederteam.

Vi hjælper bl.a. med:

  • At blive enige om og få formuleret tydelige strategiske prioriteter
  • At konkretisere og kommunikere klare fælles mål
  • At skabe alignment i hele organisationen på fælles mål
  • At få fælles forståelse for hvad det kræver
  • Enighed om fælles ståsted ift. måden at lede på
salgsledelse-1.

Hvorfor behøver vi fælles retning og mål?

Når der ikke er fuldstændig klar over den fælles retning og de fælles mål ser vi ofte manglende forståelse for hinandens forretnings og delmål, uklar kommunikation om fælles mål og retning, manglende sammenhængskraft ml. topledelse, mellemledelse og resten af organisation og generel usikkerhed om hvor vi er på vej hen.

Det bliver rigtig svært for den enkelte at navigere i, fordi fremtidens succesfulde organisationer bygger på tværgående samarbejde og kommunikation. Alt andet er umuligt i moderne virkskomheder.

For at kunne udfylde sin egen rolle og bidrage bedst muligt, kræver det en forståelse for det overordnede fælles mål og fælles retning. Så er pejlemærket på plads.

Symptomer på manglende fælles retning

Hvad er de typiske problemer vi møder, når der ikke er tilstrækkelig forståelse for fælles retning:

  • Der er manglende forståelse for hinandens forretning og delmål 
  • Manglende fælles front i øverste lederteam
  • Den manglende fælles front påvirker kulturen i resten af organisationen negativt
  • For mange kpi’er, for lidt tillid og involvering
  • Manglende fællesskabsfølelse og musketér-ånd 

Det fortæller andre om deres oplevelse

Gennem samarbejdet med Intenz står vi i dag med et sammentømret ledelses-team, der viser en høj grad af tillid og en høj grad at stolthed over det, de har skabt”.
Mogens Auchenberg
Fabriksdirektør, Schneider Electric
Uden processen med Intenz kunne vi ikke lykkes med at skabe det enorme momentum og de gode resultater på så kort tid”.
Anette Kalle
Adm. direktør, Lantmännen Unibake Danmark A/S
Hands on! Hvilket betyder at det kan anvendes i hverdagen. Det giver mening”.
Per Schrøder
DIRECTOR FLIGHT OPS AND NP, THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA