Få det sorte bælte i virtuelt salg og gør op med dårlige kundeoplevelser

Slut med dårlige virtuelle møder og usikre sælgere. Styrk på få uger jeres færdigheder i det virtuelle salg gennem digitale team-sprints.

Som team skaber I nye vaner og bedre færdigheder på kort tid

Ud fra en sprint-tankegang finder I som team gennem ny viden, øvelser og videndeling jeres løsninger på, hvordan I skaber bedre kundeoplevelser og vinder mere salg virtuelt.  

Vi arbejder i digitale sprints. Dvs. I får som team ny viden og øvelser i små doser, hvor der efter hver session er tid til at arbejde med jeres egne løsninger til, hvordan I skaber bedre kundeoplevelser og vinder flere salg.

Det tager jer omkring 3 timer

Et sprint varer 2 uger med tid til refleksion og forankring mellem hvert modul.

Normalt vil den tidsmæssige investering for sælgere være 2-3 timer på at få ny viden, generere ideer, udvikle sig og skabe nye vaner i det virtuelle salg.

1 / Gør det første skridt nemt

De første 2 uger er der fokus på, hvordan I omstiller jer til at være mere digitalt sælgende og hvilke fordele, det virtuelle salg giver jer. 

På baggrund af fakta og forskning om virtuelt salg, får I som team dialog om mulighederne og sammen genererer I de vigtigste argumenter og benefits ved det virtuelle salg i jeres hverdag.

Nye indsigter i virtuelt salg

Videndeling om best practice
 Øvelser til at omsætte viden til nye salgsfærdigheder

2 / Vælg selv de mest afgørende udfordringer

Med input, ideer og vurderinger fra det første 2 ugers sprint, vælger I som team de mest afgørende udfordringer, I vil lykkes med. 

Vi har mere end 15 udfordringer, I kan løse sammen i et sprint:

Beskrivelse af best practice til at invitere og motivere kunderne til virtuelle møder

Evnen til gennem struktureret nysgerrighed at forstå kundens prioriteter, ønsker og behov i virtuelle møder.

Input og dialoger om, hvordan man mentalt sætter sig op til det virtuelle møde med kunden, så man er i “game-mode” ligesom hvis det var et fysisk møde.

Hvad virker godt at præsentere i form af slides, tegninger, videoer osv., og hvordan skal vores præsentationer se ud for at fungere optimalt online.

Hvad kan de forskellige platforme, hvilke muligheder giver de for at skabe variation og engagement i virtuelle møder.

Skal vi vise produktet eller løsningen, sende ”smagsprøver”, bruge video eller noget fjerde. Vi sikrer at kunden forstår, hvad vores løsninger kan og hvordan det matcher deres behov.

Hvordan gør man det interessant og dynamisk at mødes med os virtuelt, gennem bedre struktur og styring af mødet.

Involvering gennem spørgsmål, forberedelse, styring og relationsopbyggende dialog.

Hvordan tydeliggør vi værdien af et samarbejde, især med fokus på services og videndeling.

Fokus på evnen til at overføre lukketeknikker til et virtuelt møde.

Hvad er de særlige krav til forhandling virtuelt, hvor relation og følelsesmæssig involvering er en udfordring.

Hvad er strukturen for nysalgsmøder fra invitation, indledning, styring til aftaler om next step.

Hvordan læser man mellem linjerne på kundens holdninger i virtuelle møder.

Det hele sker selvfølgelig online

I får adgang til de digitale sprint med Acadal. En platform som er designet til at facilitere processen og skabe momentum for dit teams udvikling.

✔ I får ny viden om virtuelt salg 

✔ Teamet lærer gennem videndeling

✔ Teamet bygger ideer til, hvordan de kan udvikle sig

✔ I implementerer og udvikler som en del af dagligdagen

✔ Platformen faciliteter alt for dig

I minimerer mødetid i processen

Det fortæller andre om deres oplevelse

“Vi er blevet bedre til at forankre og implementere initiativer og processer. Jeg tror ikke, vi havde opnået det uden Acadal”.
Bettina Hald Sudergaard, Head of Sales
“Vi så ret hurtigt, at samarbejdsprocessen gav os som team en meget bedre forståelse for vores udfordring “
Tove Cederborg Group, General Counsel
“Acadal har skabt meget højere motivation end vi normalt ser, når vi involverer mennesker i udvikling.“
Lasse Mikkelsen, Sales Director
“Jeg var usikker på, hvor meget engagement, vi ville skabe, men Adadal skabte virkeligt engagement.
 
Ali Barker, Head of Outcome

Bygget for teams

Sprints er bygget til, at I som team kommer med input, skaber idéer og identificerer barrierer. Det bygger på princippet om at lære af hinanden i kombination med nye indsigter. 

Derfor skal I som minimum være 4 personer til at starte et sprint.

Prisen

Alt det du har brug for at komme nemt og hurtigt i gang

✔ Onboarding 

✔ Adgang til samtlige sprints 

✔ Sparringsdialoger med erfarne konsulenter 

✔ Direkte support uden omkostninger 

✔ Træning i platformen

 

Fra 

1.500 kr. 

pr. måned pr. deltager

Udfyld felterne for at få en demo af platformen

Vil du have et hurtigt kig?