Viden og værktøjer til dine netværksgrupper

Nedenfor finder du et udvalg af de emner, vi oplever er meget aktuelle for direktionen hos vores kunder for tiden. Der kan komme flere emner til undervejs.

Emnerne afspejler vores primære målgruppe –  direktører og ledere på strategisk niveau.

Vi kommer gerne ud i din netværksgruppe og giver vores perspektiv på et af de udvalgte emner.

Vores deltagelse er gratis, til gengæld har vi et ønske ift. målgruppe og transporttid:

 • Målgruppe:  Direktører og ledere på strategisk niveau
 • Indlæggene kan afholdes fysisk i en afstand af 30-45 min. kørsel fra henholdsvis Aarhus og Lyngby. Ved længere afstande kan indlæggene afholdes virtuelt.

Kontakt Gitte Riis Axelsen på mail: [email protected] for mere information og aftale om indlæg.

Andre muligheder

Passer emne eller målgruppe ikke til dit netværk, finder du her 6 temaer med tilhørende video og øvelser, som du selv kan bringe i spil i dine netværksgrupper.

Find det her.

Hvad kendetegner de virksomheder, der performer bedst selv i svære tider?

Medarbejdere stiller større krav til deres job og leder, end vi har været vant til for bare et par år siden. Samtidig bliver vi bombarderet med forandringer i et tempo, både ledere og medarbejdere har svært ved at kapere.

Som ledere skal vi derfor i højere grad kunne skabe en arbejdsplads, som mennesker har lyst til at investere mere af sig selv i – samtidig med at vi trives, har det sjovt og føler vi bidrager til noget meningsfuldt.

Det får du svar på:

 • Hvad skal du have styr på for at skabe en virksomhed, der er attraktiv for medarbejderne, og hvor de har lyst til at investere deres tid, flid og færdigheder 
 • Hvordan måler du, om I har den rigtige adfærd i dag, så du i tide opdager, hvis I ikke holder jer til planen? 
 • Hvordan sikrer du at lederne har tiden og anvender den rigtigt? 
 • Hvordan sætter du ind på de områder, der trænger til forbedring? 
 • Hvad er de vigtigste værktøjer til, at I selv kan finde frem til den vilje og adfærd, der er afgørende for jeres resultater

Målgruppe:

 • C-level, HR-direktører og -chefer
 

100% alignment på mål og retning i øverste ledergruppe​

website - hånd i kornmark - alignment - lille

I 9 ud af 10 ledergrupper er der mangel på alignment. Der er ikke et klart fælles billede af, hvor skal vi hen – og hvor er vi henne i dag. 

Hvis B er vores mål og A er vores udgangspunkt lykkes vi kun med at flytte os fra A til B, hvis vi i ledergruppen har den samme forståelse af begge. For hvordan kan vi sammen definere den adfærd, der skal flytte os i mål, hvis vi ikke er alignet på, hvilken adfærd det kræver? 

Kend forskel på en gruppe af ledere og et lederteam – og hvordan det påvirker jeres resultater!

Det får du svar på:

 • Hvilke 5 områder kendetegner stærke lederteams?
 • Hvordan kommer I fra en gruppe af ledere til et high performance team?
 • Hvordan måler I styrken af jeres ledelsesteam

Målgruppe:

 • C-level
 

Succes med lederudvikling i 4 enkle steps​

Stort set alle direktioner arbejder benhårdt på at skabe eksekvering og fremdrift på de strategiske initiativer i organisationen. Men alt for ofte får de langt mindre udbytte end forventet – fordi de tror, deres ledere er dygtigere end de reelt er. Og i langt de fleste tilfælde er lederne årsagen til manglende eksekvering og fremdrift.

Vi giver jer vores afprøvede opskrift på at lykkes med at skabe varig udvikling og skabe en både sjov, motiverende og succesfuld udviklingsproces, der giver resultater. 

Det får du svar på:

 • Hvad er de vigtigste årsager til at udvikling ofte fejler? 
 • Hvordan undgår jeg at begå samme fejl?
 •  Hvad kan vi allerede selv gøre fra i morgen? 
 • Hvordan ser den enkle opskrift til succes ud? 

Målgruppe:

 • C-level, HR-direktører
 

4 steps til at transformere kulturen, så I skaber bedre resultater hurtigere og sjovere

Kulturen i din virksomhed er – stadig – din no 1 trussel mod at skabe resultater, mod at tiltrække og fastholde talenterne, mod at lykkes med forandringer… Listen over kuldsejlede planer og strategier, hvor en sløj kultur er hovedsynderen, er lige så lang som listen over alle de fantastiske resultater, en god og stærk kultur er medvirkende til. 

Med indlægget får I vores afprøvede opskrift på at lykkes med at skabe den adfærd, der skal til for at produktiviteten stiger og strategi og mål indfries. 

Det får du svar på:

 • Hvor skal jeg starte og slutte, hvis jeg ønsker at forbedre adfærden og kulturen i min virksomhed
 •  Hvad kan vi allerede selv gøre fra i morgen 
 • Hvilken rolle spiller vores ledere i at lykkes 
 • Hvordan skaber vi et fælles billede af hvor vi gerne vil hen

Målgruppe:

 • C-level, HR-direktører og -chefer

Business Partner med strategisk indflydelse​

Som Business Partner skal du sikre, at din afdeling er mere end blot leverandør af en ydelse/service. 

Du skal sikre forståelse, selvtillid og færdigheder i teamet, så I kan tage en aktiv rolle i samspillet med jeres interne “kunder”. 

Vi kommer ind på, hvilke udfordringer man kan møde i stakeholder management, hvilken modstand man kan opleve i organisationen og hvilke færdigheder og metoder, det kræver for at arbejde i retning mod at blive en værdifuld business partner.

Det får du svar på:

 • Hvad skal I have af viden, færdigheder og holdninger
 •  Hvilken forståelse skal I have for den forretning som I supporterer
 • Hvordan skaber og fastholder I stærke relationer i organisationen
 • Hvordan bidrager I med værdi i samarbejdet

Målgruppe:

 • IT, HR, Legal & Compliance, Finance, Marketing

 

One

Hvad gør de nye vindere af B2B salg

fælles retning

Baseret på vores salgsforskningsundersøgelse i samarbejde med Aalborg Universitet dykker jeg ned i, hvordan digitaliseringen har skabt varige ændringer i måden, vi køber og sælger inden for B2B salg.

Det får du:

 • De 3 vigtigste ting du bør vide om B2B køberes ændrede adfærd 
 • Hvem er og hvad gør de nye vindere? 
 • Hvad er de rigtige steder at starte med at ruste salgsorganisationen til en ny fremtid 
 • Indblik i 4 gennemtestede måder at løfte salget

Målgruppe:

  • C-level, Salgsdirektører, Salgschefer, Vice presidents
  

Succes med udviklingen af salgsstyrken

website - kreditkort - layered

Udfordringen er, at lige knap halvdelen af den salgstræning, der bliver gennemført, har ingen eller meget ringe effekt på salgsresultaterne.  Baseret på seneste salgsforskning og over 20 års erfaring med udvikling af salgsorganisationer har vi et rigtig godt tag i, hvad der virker og hvordan det skal gøres. 

Det får du:

 • Værktøjer til at planlægge udvikling af salgsstyrken 
 • Hvad I bør gøre for at udviklingen af sælgere ikke koster dyrebar salgstid 
 • En proces til at få bedre salgsfærdigheder på kortere tid
 • Eksempler på hvordan andre salgsorganisationer er lykkedes

Målgruppe:

  • C-level, Salgsdirektører, Salgschefer, Vice presidents
  

Sales enablement: Salg som en holdsport. Sådan lykkes I

I B2B salg er der i dag langt flere kundefunktioner involveret i salgsprocessen end tidligere.

En ændring som betyder, at når vi skal løfte salget, handler det i højere grad om at lykkes med at gøre salg til en holdsport frem for at udvikle enkelte individer.

Derfor er det heller ikke så overraskende, at de salgsorganisationer, der arbejder bevist og målrettet med at sælge som et hold, klarer sig bedre. Her når hele 68% sine mål – sammenlignet med 35%.

Det får du:

 • Hvordan du skaber højere effektivitet i salgsprocessen med 5 konkrete områder
 • Hvordan I arbejder med salg som en funktion frem for afdeling
 • Hvad kan du gøre for at sikre, at salg spiller resten af organisationen god
 • Hvordan kommer du i gang og finder quick wins nu og her

Målgruppe:

  • C-level, Salgsdirektører, Salgschefer, Vice presidents
  

Undgå at salgsstrategien koster jer omsætning

Drop

Forskning viser, at de fleste salgsorganisationer har et omsætningspotentiale på op mod 20% og at der er forbedring på op mod 30% af effektiviteten at hente. Desværre starter mange et sted, hvor afgørende elementer mangler og derfor får de aldrig succes med deres salgsstrategi. 

Fremtidens succesfulde salgsstrategier stiller helt nye krav til – og valg om – hvordan salgsoplevelsen skal være for kunderne, og hvordan I skaber effektivitet i salget. Det kræver en struktureret og hands-on tilgang til, hvad en salgsstrategi bør indeholde – uden at det bliver en langsommelig strategiproces. Så du kan sikre at din strategi indeholder de afgørende elementer.

Det får du:

 • Hvad du skal overveje, når du lægger en salgsstrategi 
 • Hvordan en bevist tilgang til salgsstrategi skaber bedre salgsresultater på langt sigt 
 • Hvordan du finder frem til den rigtige salgsstrategi baseret på salgsforskning 
 • Eksempler på succesfulde salgsstrategier

Det kan du vælge:

  • C-level, Salgsdirektører, Salgschefer, Vice presidents
  

Sådan hæver I jeres hitrates med fremtidens segmentering

salg-1

Når det vi gør i salget, ikke længere har samme effekt skyldes det, at kunderejsen har ændret sig og at måden vi gør salg ikke er fulgt med. 

Analyseinstituttet Gartner har vist, at i det professionelle salg foregår op mod 80% af beslutningsprocessen uden kontakt til salgsorganisationen imod ca. 60% for få år siden. Ved at segmentere baseret på kundernes adfærd og værdier fremfor traditionelle metoder som potentiale eller størrelse kan I få langt bedre resultater af de indsatser, I gør i salget. Og det behøver ikke være kompliceret at få succes med det.

Det får du:

 • Hvordan du med nye metoder til segmentering kan hæve jeres hitrates
 • Den nemmeste måde at implementere fremtidens segmentering nu 
 • Hvad stiller det af krav til salgsledelse og sælgerne 

Det kan du vælge:

  • C-level, Salgsdirektører, Salgschefer, Vice presidents
  

Vil du booke os?

Kontakt Gitte Riis Axelsen

Tlf. +45 25 44 25 76
E-mail [email protected]

Gør som 6.068 andre og få perspektiv på hverdagen