Case story

Enemærke & Petersen tager temperaturen på kulturen

Hvis man allerede har en god kultur, hvorfor så ikke gå efter at få en fantastisk?

enemærke_petersen_2

Mål

Efter at have finpudset visionen om sammen at skabe en bemærkelsesværdig virksomhed, var Enemærke og Petersen A/S klar til at tage næste step og se nærmere på en ellers stærk og god kultur. Målet var dermed at få klarlagt, hvor der kunne forbedres. Og samtidig også at klarlægge, hvor de var rigtig stærke?

Selvom den øverste ledelse havde en god føling med, hvordan det gik, så var der fortsat et behov for at få det gjort mere konkret. Både for at kunne sætte ind og udvikle de rette steder, men i lige så høj grad for at sikre et ensartet billede i ledelsen af, hvor indsatserne skulle gøres, og for at kunne tracke ethvert fremskrift og dermed kunne fejre successerne.

Målgruppe

Alle ledere og medarbejdere i organisationen

Procesforløb

For at lykkes med den ambitiøse vision krævede det en vinderkultur, der kunne føre til øget vækst og performance. Til trods for, at Enemærke og Petersen allerede havde stor succes, så topledelsen det som afgørende at nå et niveau højere og præstere endnu bedre for at nå visionen. Netop derfor blev kultur for alvor sat på dagsorden i E&P for godt og vel et år siden.

Den helt rigtige vision
Visionen skulle være andet end flotte ord – den skulle give mening for hver en medarbejder og leve i hele organisationen

Med andre ord skulle visionen bakkes op af kulturen. E&P havde allerede kørt almindelige medarbejdertilfredshedsmålinger – men det var ikke nok. Der var brug for at måle på andet og mere end blot trivsel, så ledelsen kunne stille skarpt på, hvor indsatserne skulle lægges for at blive en High Performance organisation.

Kulturmåling
Kulturmålingen er en helhedsvurdering af virksomhedens performanceevne på såvel det forretningsmæssige som det menneskelige. Det var derfor muligt at vise præcis hvor E&P skulle udvikle sig – både på kort og lang sigt for at skabe mere vækst.

Med resultaterne i hånden blev indsatsområderne klarlagt og næste step var nu tydeligt for hele ledergruppen. Det skal tilføjes, at resultaterne var som forventet for både ledergruppen og vores konsulenter – men nu havde ledergruppen det sort på hvidt og kunne se, hvor de var stærke og mindre stærke. På den måde blev det også tydeligt, hvor ressourcerne skulle sættes ind.

Målingen har samtidig givet E&P noget at holde den videre proces op imod. Hvor langt kan vi rykke os? Og hvad er der sket siden sidst? Med målingen er indsatsområderne klarlagt, og E&P er parate til at tage næste skridt mod en verdensklasse kultur. Og den drivkraft der ligger i at kunne fejre enhver fremgang skal udnyttes til at holde processen i gang og sikre fortsat fremdrift.

Intenz midler til at nå målet

 

1 / Stærk vision, mission og værdier

For at skabe en stærk kultur er det altafgørende at have en tidssvarende, nærværende og aktuel vision samt en mission og et værdisæt, der bakker op målene. Visionen skulle give mening for alle forretningsområder og var derfor til genstand for dialog og udvikling inden organisationen var klar til en kulturmåling.

2 / Man sal ikke være syg for at få det bedre:

At kalde det et Intenz middel er næsten at tage æren for for meget. Men den indstilling som E&P har lagt for dagen, om at ville performe endnu bedre er helt formidabel – og skaber grobund for fantastiske resultater. Det at fastholde de steder, man er stærk og forbedre de områder, man er mindre stærk, kræver benhårdt arbejde og stærk intensitet.

3 / Målingen tydeliggjorde de nødvendige indsatsområder:

Med kulturmålingen blev udgangspunktet fastlagt – og det blev tydeligt, hvilke områder, der krævede udvikling. På den måde kunne ledelsen stille skarpt og bruge både tid og ressourcer de helt rette steder. Med fokus på at skabe indlevelse og ikke mindst værdioplevelse af måleværktøjet, var vores fornemste opgave at sikre, at både ledere og medarbejdere forstod formålet og meningen. Herfra lød startskuddet for den videre udvikling i E&P.

 

Resultater

Resultatet fra målingen viste en særdeles god kultur. For en førstegangs måling er det noget af det bedste, vi i Intenz har set til dato. Ikke desto mindre viste målingen også flere områder med forbedringspotentiale, som allerede i dette halvår begynder at tage form.

Har du greb om jeres kultur og adfærd?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i området adfærd og kultur og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

ledelse + kultur

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. 

Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.