Kultur- og adfærdsudvikling​

Vi hjælper jer med at udvikle og flytte tanker, følelser og handlinger i jeres organisation, så jeres kultur bliver drivkraften til bedre resultater.

Vi hjælper med at:

  • Kortlægge den aktuelle kultur og adfærd 
  • Definere og sætte ord på ønsket kultur – vores målbillede for adfærden 
  • Træne lederne til at fastholde og udvikle kulturen 
  • Udvikle holdninger og adfærd i organisationen, så I får den ønskede kultur
kultur-2

Gode resultater kræver rigtig adfærd

Den rette adfærd er afgørende for øget effektivitet og bedre resultater. Adfærd og kultur er en nem størrelse at fare vild i som virksomhed. 

Medarbejdere tillægger sig ofte en adfærd, der ikke flugter med virksomhedens strategiske mål, fordi de ikke har fået forudsætningerne for at vælge den rette vej. 

Menneskets hjerne er programmeret til at skyde genvej, og medmindre vi kan se og gennemskue den rigtige retning, gør vi, som vi tror er “rigtigt” og som vi plejer. Og hvis vi ikke bliver guidet, og har de rigtige færdigheder, så forandrer vi os ikke. 

Vi giver jeres medarbejdere og ledere værktøjer og færdigheder, så I får den adfærd, der skal til, for at produktiviteten stiger og strategi og mål indfries.

Symptomer på svag kultur

Nogle af de problemer, vi  typisk støder på, som hænger sammen med manglende eller svag kultur er:

  • Mangelfuldt eller konfliktfyldt samarbejde på tværs af organisationen
  • Silokultur
  • Uklart billede af retning
  • Øverste ledergruppe mangler føling med, hvor meget der kan presses igennem i organisationen
  • Manglende korpsånd & fællesskabsfølelse
  • Generelt manglende eller svag fremdrift på projekter

Hvornår skal du vælge os?

Vi skal arbejde bedre sammen om fælles mål

Kan du genkende symptomerne?

Manglende sammenhæng ml. topledelse, mellemledelse, organisation 

Manglende klare prioriteringer

Dårligt samarbejde på tværs

Manglende korpsånd / fællesskabsfølelse

For mange kpi’er, for lidt tillid og involvering

For mange statusmøder, for lidt fremdrift

Vi skal skabe stærkere teamsamarbejde

Kan du genkende symptomerne?

Mangel på tillid og gode relationer 

Ufrugtbare dialoger og gentagne konflikter fremfor samarbejde

Manglende engagement og arbejdsglæde

Uklare roller og ansvarsfordeling 

Fokus på individuelle mål fremfor fælles mål 

Ineffektivt og uproduktivt samarbejde 

Vi kender og udnytter ikke hinandens kompetencer

Manglende hjælpsomhed og videndeling 

Klikedannelser og dårlige relationer mellem teammedlemmer 

Kedelige uproduktive møder

Vi skal tiltrække og tilknytte de bedste

Kan du genkende symptomerne?

Øget medarbejderomsætning 

Øget sygefravær 

Manglende fokus og nærvær

Negative holdninger til beslutninger og kolleger 

Færre uopfordrede ansøgninger og få ansøgere til annoncer 

Dårligt samarbejde og flere konflikter 

Klager over travlhed

Manglende tillid

Vi skal være mere effektive og mindske kompleksiteten

Kan du genkende symptomerne?

Vi sætter meget i gang men får ikke fulgt tingene til dørs

Faldende glæde 

Øget medarbejderomsætning

Konflikter og manglende ejerskab for problemer 

Ineffektivt samarbejde 

Øget travlhed med mindre output

Øget sygefravær

Vi skal skabe en kommerciel kultur med første klasses kundeoplevelser

Kan du genkende symptomerne?

Varierende kvalitet i kundeoplevelserne 

Svært ved at tiltrække og fastholde kunder 

Evig jagt på nye kunder fordi vi mister eksisterende

 Utilfredsstillende indtjening på kunder 

Ingen ansvarsfølelse for kunde-oplevelsen 

Vi udnytter ikke indtjenings-potentialet hos kunderne

Vi skal have stabsfunktionerne helt tæt på forretningen

Kan du genkende symptomerne?

Stabene forstår ikke de strategiske målsætninger

Stabenes arbejde understøtter ikke de overordnede mål men har mere fokus på egen agenda 

Stabsfunktioner agerer i højere grad som leverandør af ydelser end som strategisk samarbejdspartner 

Stabene har ikke tilstrækkeligt stærke relationer i organisationen 

Stabene giver ikke sparring og udfordrer det bestående

Forretningen ser ringe værdi af stabene

4 steps til at udvikle kulturen

Book 20 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i kultur-områderne og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov.

Kom godt i gang med at udvikle kulturen

Vi hjælper jer med at få sat handling bag ord og har gennem de sidste 20 år hjulpet andre med at lykkes.

1. Lad os snakke om det

Vi starter med et online møde, hvor vi får forståelse for jeres situation, ønsker og behov.

Det er ganske gratis og uforpligtende.

2. Skitsering af løsning

På andet møde præsenterer vi en løsning med konkrete anbefalinger til jer. 

3. Indgåelse af aftale

Når begge parter er glade for løsningen, får vi lagt sidste hånd på detaljer og tidsplan. 

 

Hvordan har vores kunder har grebet det an?

Fra produktions-mindset til pharma-kultur. Læs hvordan Fertin har fået en kommerciel forståelse bredere forankret i hele organisationen og har skabt resultater med løbende kulturmåling fulgt op af lederudvikling på alle niveauer.
Læs casen ›

Hvis man allerede har en god kultur, hvorfor så ikke gå efter at få en fantastisk? Enemærke & Petersen tager temperaturen på kulturen.
Læs casen ›

Det rette fokus betyder alt i jagten på resultater.

Se videoen, hvor Morten Dyrner, Adm. Direktør i Holm & Halby, fortæller, hvordan deres fokus på kultur har holdt dem på sporet.
Læs casen ›

For en global koncern som Lantmännen Unibake betyder enhver besparelse eller effektivisering enorme summer. Martin Seier fortæller i casen om, hvordan Unibake sparede millioner år efter år ved at udvikle deres kultur.
Læs casen ›

For at René Nielsen, CEO og ejer, kunne fortsætte udviklingen af en stærk skalérbar virksomhed, oplevede han et behov for at styrke fællesskabet – både i ledergruppen og i hele organisationen på tværs.
Læs casen ›

Q8

Fra stærk servicekultur til salgskultur i verdensklasse. Q8 beviser at salg og service går hånd i hånd.
Læs casen ›