Udvikling af lederkompetencer

I moderne organisationer handler ledelse i højere grad om at lede fællesskaber før individet.

Det ændrer radikalt kravene til ledernes færdigheder - vi hjælper jer med at identificere og udvikle de lederfærdigheder, der er afgørende for jeres succes.

De grundlæggende lederfærdigheder er stadig i høj grad relevante – de skal  blot skal sættes i et moderne perspektiv. 

Når der er styr på den fælles retning og identitet, når topledelsen er enige om tilgangen til ledelse og vejen er banet for at udøve god ledelse, kan vi sætte fokus på selve udviklingen af færdigheder.

Med udgangspunkt i jeres situation og valg af tilgang til ledelse, kan vi sammen med jer identificere de vigtigste færdigheder, jeres ledere skal mestre. 

Vi udvikler sammen med jer en Leadership Operating Model – altså hvordan skal vi bedrive ledelse i vores virksomhed for at lykkes – og dermed skabe klarhed over, på hvilke områder der er brug for at udvikle ledernes viden, holdninger og færdigheder. 

Vi kan blandt andet hjælpe med:

 • Sikre alignment og eksekvering af mål, strategier og vision
 • Synliggøre kravene til ledere i jeres virksomhed – og analysere hvor stort gabet er
 • Udvikling af jeres egen Leadership Operating Model som et blueprint, der beskriver, hvordan I udøver ledelse i jeres virksomhed. Den sætter standarden og sikrer, at best practices er nemme at efterleve
 • Udvikling af en Leadership Playbook, som ledernes primære go-to-guide, med konkrete værktøjer og anvisninger til best practice. Vi hjælper jer med at skabe jeres leder-playbook som et sikkert fundament for forudsigelig skalérbar ledelse.

 • Styrke ledernes færdigheder gennem træning og øget indsigt
 • Give ledere viden og færdigheder til at lykkes med forandringer og transformationer
 • Skabe effektivt samarbejde og stærke teams på alle niveauer

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

 • Etablering af et nyt ledelsesteam i en tempo-fyldt on-going forretning, tilpasning af organisationen og definition og udvikling af fremtidens roller og kompetencer
 • Sammentømring af ledelsesteam med styrket fokus på fælles mål, tydeliggørelse af vejen frem, kravene til ledelse og udvikling af ledernes kompetencer til at løse opgaven 
 • Formulering og levendegørelse af et fælles ledelsesgrundlag, så alle ledere forstår det,  kan løfte ledelsesopgaven og eksekvere de strategiske beslutninger decentralt
 • Udvikling af lederes forståelse for lederrollen i forlængelse af nye strukturer og træning af de færdigheder, der imødekommer organisationen udtrykte ønsker til fremtidens ledelse

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28