Udvikling af fremtidens ledere

Fremtidens lederrolle er under stærk forandring. I gamle dage – altså for bare 4-5 år siden – handlede ledelse rigtig meget om at lede individer, sætte mål og kpi’er og skabe resultater i egen afdeling.

I dag bygger stærk ledelse på en fælles tilgang til ledelse, samarbejde på tværs om at skabe en fælles kultur og en agil organisation præget af selvstændighed og initiativ.

Vi hjælper med at:

 • Sikre alignment og eksekvering af mål, strategier og vision
 • Forståelse for kravene til fremtidens ledere
 • Styrke ledernes færdigheder i at håndtere menneskers og hjernens reaktionsmønstre
 • Give ledere viden og færdigheder til at lykkes med forandringer og transformationer
 • Skabe stærke teams på alle niveauer
 • Styrke samarbejdet i relationerne

Ledelse som drivkraft eller stopklods?​

De grundlæggende lederfærdigheder er stadig i høj grad relevant – god kommunikation, forståelse for persontyper, forståelse for hvad der sker i hjernen under forandringer, værktøjer til nysgerrig og ligeværdig dialog osv. osv. 

Det kræver (måske) bare nye perspektiver og rammesætning.

For at sikre succesfuld eksekvering af strategier og projekter skal ledere overordnet mestre 3 ting:

 • de skal kunne sætte fælles retning og skabe sammenhæng på tværs
 • de skal kunne skabe og udvikle relationer 
 • og de skal kunne skabe forudsætningerne for at lykkes

Når de 3 ting ikke lykkes, ser vi forvirring og frustration i stedet for passion, sub-kulturer i stedet for sammenhold, passivitet i stedet for handlekraft, modløshed i stedet for optimisme, og middelmådighed i stedet for excellence hos ledere og medarbejdere.

Når vi arbejder med udvikling af ledergrupper, starter vi altid med at definere 2 ting:

 1. Målbillede – hvad stræber vi efter og hvordan ser det ud
 2. Udgangspunkt – hvor stærkt er vores team i dag på de parametre, der giver max effekt

Med det på plads kan vi tilrettelægge træningen ud fra det aktuelle behov, så fokus bliver at indfri strategi og planer, frem for at lederudvikling er målet i sig selv. Ofte inddrager vi forskellige værktøjer som team-test, team-disc, individuelle og team-samtaler samt træning i fælles forståelse og fælles værktøjer.

Kan du genkende symptomerne?

At opnå mest mulig effekt kræver dygtige ledere, som kan videreføre arbejdet, eksekvere strategien og tror på den retning, der er sat.

Når der er mangler i ledernes færdigheder, ser vi typisk nogle af disse symptomer:

 • Svært ved at skabe stolthed og motivation for de fælles målsætninger 
 • Mangler tid og færdigheder til at involvere folk
 • Egen travlhed og stresslignende tilstand skaber utryghed 
 • Usikkerhed på ledelsesopgaven i forbindelse med forandringer 
 • Manglende evne til at skabe gode dialoger
 • Har fået uddannelse og træning, men anvender det ikke
 • Medarbejderne føler sig ikke forstået af deres leder 

Det fortæller andre om deres oplevelse

Gennem samarbejdet med Intenz står vi i dag med et sammentømret ledelses-team, der viser en høj grad af tillid og en høj grad at stolthed over det, de har skabt”.
Mogens Auchenberg
Fabriksdirektør, Schneider Electric
Uden processen med Intenz kunne vi ikke lykkes med at skabe det enorme momentum og de gode resultater på så kort tid”.
Anette Kalle
Adm. direktør, Lantmännen Unibake Danmark A/S
Hands on! Hvilket betyder at det kan anvendes i hverdagen. Det giver mening”.
Per Schrøder
DIRECTOR FLIGHT OPS AND NP, THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA