Sådan skaber du større indflydelse ved at have fokus det rette sted

Hvordan kan du sikre dig mest mulig glæde i dagligdagen? Det handler om at tage kontrollen.

Picture of Camma Åstrøm-Andersen

Camma Åstrøm-Andersen

At kunne sætte sin egen dagsorden, have kontrol over sig liv, komme igennem med ideer, præge omgivelserne og gøre sin indflydelse gældende – alt sammen noget der påvirker vores lykkefølelse. I hvert fald når vi mister det. 

Men er vi egentlig opmærksomme på, hvad der sikrer at vi har indflydelse? Og hvad har alt det her med Nelson Mandela at gøre?

Indflydelsescirklen sikrer dig glæde

Indflydelsescirklen er et redskab, som kan sikre dig mest mulig glæde i dagligdagen ved at have dine tanker eller dit fokus det rigtige sted. Spørgsmålet er så, hvordan fungerer det?

Alle disse påvirkninger kan inddeles i 3 forskellige kategorier: I vores dagligdag bliver vi udsat for alle mulige påvirkninger fra vores omgivelser. 

Vilkår:

Vilkår er de ting, som vi ikke har nogen form for kontrol over i vores dagligdag. Det kan være vejret, politik, nationaløkonomi, koncernforhold, it, rapporteringssystemer, ect. Jo mere du som person fokuserer på ting, som er ude i VILKÅR, ting som er af negativ art, og som du ikke kan gøre noget ved, jo mere opbygger du negative følelser. Der er ingen grund til at fokusere på og lade dig irritere over dårligt vejr, vejarbejde, en skiftende regering eller en finanskrise, der påvirker samfundets økonomi negativt. Det er vilkårene, og du kan ikke gøre noget ved det!

Indflydelse: 

Det er ting, som vi har mere eller mindre indflydelse på i vores hverdag. Det kan være vores venner, kolleger, chef, afdelingsøkonomi ect. Der er stor forskel på, hvor meget indflydelse forskellige personer har, men også i høj grad hvordan man gør sin indflydelse gældende. Gør du et forsøg på at skabe indflydelse, eller affinder du dig med at ”det kan jeg alligevel ikke gøre noget ved!”

Kontrol:

Kontrol er de ting, som vi har fuldstændig kontrol over. Det vi selv GØR, vores egne handlinger – men også vores egne tanker fx om de ting, vi ikke kan kontrollere. Jeg kan ikke gøre noget ved vejret, men jeg kan vælge hvordan jeg vil tænke om det – skal jeg lade mig gå på at det, eller skal jeg blot acceptere det og fokusere på noget andet?

Ser du og dine lederkolleger ens på tingene? 

 

9 ud af 10 ledergrupper mangler alignment. Der er ikke et klart fælles billede af, hvor skal vi hen – og hvor er vi henne i dag 

Med Culture Alignment analysen får du svar på, om I har et fælles billede af jeres kultur og den adfærd, som er afgørende for at lykkes.

Få en glædesfyldt hverdag – tag kontrollen!

Vi har hver især vores egen indflydelsescirkel, alt efter hvor vi befinder os i livet og jobbet. Hvis du gerne vil have en glædesfyldt hverdag, er det vigtig at fokusere og tænke på de rigtige ting. Hvad kan jeg gøre? Og hvordan kan jeg gøre min indflydelse gældende? Det handler om at tage KONTROL! Ikke lade dig styre af omstændighederne.

Da Nelson Mandela blev fængslet i Sydafrika og sad 26 år på Robben Island havde han kun én kontakt til omverdenen. Han var fuldstændig prisgivet omstændighederne – eller vilkårene – og hans indflydelsescirkel var utrolig lille; nogen ville nok sige ikke-eksisterende. Han havde kontrol over sit sind og sine tanker og kunne fastholde sin målsætning om et frit Sydafrika for alle. Den eneste kontakt med omverdenen var den fangevogter, der bragte ham mad og lukkede ham ud på den daglige gåtur i gården, så her kunne han gøre sin indflydelse gældende. Det betød, at fængselssystemet jævnligt måtte udskifte fangevogteren, da de blev påvirket af de daglige dialoger med Mandela.

I forhold til din dagligdag handler det om: Jo mere du gør, jo mere kontrol kan du få.

Hold fokus på alle de ting, du kan gøre noget ved! Flyt dit fokus fra alle de ting som du ikke har indflydelse på. Hvorfor bruge tid, energi og skabe unødig irritation ved at tænke på ting, du ikke har kontrol eller indflydelse på…?

Tanker til refleksion

 
 • Overvej hvor meget energi du bruger på ting, du ikke kan gøre noget ved
 
 • Overvej hvad du har fuld kontrol over i dit liv, hvad der har givet dig den kontrol, og hvad det betyder for dig at have den

 
 • Overvej hvad du har indflydelse på, og hvordan kan du bruge din indflydelse til at udvide din kontrolcirkel
To-sidder-og-snakker_gradient

Brug for et skub i den rigtige retning?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i disciplinen ledelse og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. 

Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

Vil du have mere viden?

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i. Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.

Ser du og dine lederkolleger ens på tingene?  

Prøv vores Culture Alignment analyse og afdæk, hvor enige I er i jeres ledergruppe

Det er noget for dig hvis du:

   • Er virksomhedsleder som sætter ambitiøse mål og gerne vil sikre, at du har alle i ledergruppen med 
   • Er en del af en ledergruppe og gerne vil sikre, at I har samme forståelse af de mål i jagter og den adfærd det kræver 
   • Er HR-ansvarlig og ønsker en kvalificeret dialog om kulturen i din virksomhed