Video: Strategi-eksekvering kræver en målrettet indsats

Picture of Jes Graugaard

Jes Graugaard

Når virksomheder lægger en ny strategi, kommer strategien i 70% af tilfældene aldrig for alvor til at virke efter hensigten.

De 70% er ikke et tal, vi kan gå i retten med, men gennem årene har vi været i dialog med et trecifret antal virksomheder – store såvel som små – og empirien er tydelig: Det er overordentligt vanskeligt at omsætte de gode idéer og de ellers gennemtænkte planer til adfærd. Og dermed ender virksomheden med et såkaldt eksekveringsgab – et gab mellem den kurve, der viser den ønskede udvikling, og den kurve, der viser den reelle udvikling. Og den difference kan være uhyggeligt stor.

Rigtig ofte møder vi virksomheder, hvor ledelsen står måbende og stiller sig selv spørgsmålet: What the fuck happened? Eller rettere: Hvad er det lige, der IKKE skete – og hvorfor ikke?

Alle virksomheder er naturligvis forskellige, men i langt de fleste tilfælde er svaret det samme – I har ikke fået den adfærdsændring, I gik efter, og det skyldes et eller flere af disse tre forhold:

Hvordan gør du ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål?

 

6 moduler over 6 dage giver dig de 6 vigtigste værktøjer til at skabe bedre ledelse.

Du får indsigter i, hvordan du skaber mest muligt momentum og fremdrift på jeres mål – og hvordan du gør ledelse til den drivkraft, der får jer hurtigere i mål.

Manglende Sense of Urgency

Der skal være en vilje i organisationen til at rykke på tingene – nu. Medarbejderne skal være motiverede til at agere på en ny måde. Hvis I skal have en adfærdsændring (og det skal I, hvis I skal flytte noget), er der behov for, at kulturen er sådan, at medarbejderne gør tingene og ikke bare taler om dem.

Manglende eksekveringskraft

Én ting er at ville – noget andet er at kunne. Hvis adfærdsændringen udebliver, kan det være, at organisationen mangler eksekveringskraft. Måske ligger udfordringen i manglende vilje og holdninger, der ikke flugter med den nye strategi, men det kan også være, at der simpelthen mangler viden og færdigheder. I skal derfor sikre jer, at medarbejderne rent fagligt er klædt på til at kunne agere i tråd med jeres ønsker.

MWO

Manglende ledelse

Hvis I skal lykkes, skal lederne være dygtige nok. Og ikke nok med det – de dygtige ledere skal udføre og prioritere de rigtige opgaver. I langt de fleste tilfælde overtrumfer driftsopgaverne udviklingsopgaverne, ligesom driftsopgaver har det med at æde store bidder af den tid, som ellers burde bruges på ledelsesopgaver. Samtidig kan det være vanskeligt for mange ledere at arbejde med mennesker, der skal igennem en transformationsproces, når man som leder står i præcis samme situation.

Disse tre forhold er oftest de primære årsager til, at strategier ikke bliver ført ud i livet på den mest optimale måde – eller bare forbliver på jorden uden at få luft under vingerne.

I videoen får du en enkel tilgang til de 3 benspænd, I skal have styr på, når I skal eksekvere på strategien.

Har du greb om jeres kultur og adfærd?

Book 45 minutters online sparring, hvor vi sammen kigger ind i området adfærd og kultur og får sat det i perspektiv til jeres virkelighed og behov. Vores kunder fortæller, at tiden er givet godt ud. 

ledelse + kultur

Få løbende viden om og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Verden har brug for flere organisationer, der er værd at investere i. 

Som kunde, partner, aktionær og medarbejder. Som menneske. Kom med her, og få indblik og konkrete redskaber til at skabe en organisation, der er værd at investere i.

Nøgleordene er adfærd, mindset, vaner, strategi, ledelse, kultur og salg – og målet er en bedre verden.

Ser du og dine lederkolleger ens på tingene?  

Prøv vores Culture Alignment analyse og afdæk, hvor enige I er i jeres ledergruppe

Det er noget for dig hvis du:

      • Er virksomhedsleder som sætter ambitiøse mål og gerne vil sikre, at du har alle i ledergruppen med 
      • Er en del af en ledergruppe og gerne vil sikre, at I har samme forståelse af de mål i jagter og den adfærd det kræver 
      • Er HR-ansvarlig og ønsker en kvalificeret dialog om kulturen i din virksomhed