Stærk gratis toolbox til salget. Hold momentum og kom stærkt igen.

Hvad gør du, når du ikke kan gøre, som du plejer? Hvordan får du ændret vaner og adfærd hurtigt, så du holder momentum og aktivitet? Hvordan får du lukket aftaler og ordrer på en ny måde?

Vi har lavet en toolbox, som du og dit team kan bruge i salg for at stå stærkt igennem lockdown og komme styrket ud på den anden side. Vi skal have brudt en nedadgående negativ spiral og gjort den positiv og fremmende.

Toolboxen består af 3 pakker:

  • En grundpakke med værktøjer og læring i salg med perspektivering til, hvad du kan gøre i lockdown-perioden.

  • En onlineplatform fra Intenz og Acadal, hvor du og dit salgsteam kan løse udfordringer og drive innovation sammen – på distancen.

  • Ring til en ven. Få hjælp til, hvad du kan gøre med din største udfordring eller bekymring. Book et gratis råd.

Salgledelse under LockDown

Få besked i mailboksen, når vi har nye temaer og videoer. Vi supplerer løbende med læring og Intenz Inspiration

Styrk dit team

Du og dit salgsteam får værktøjer og metoder til at udvikle løsninger og ideer på distancen

gratis adfærdsmåling 

Få gratis undersøgt din salgsorganisations motivation og kompetence i online-dialogen med kunderne

Her er din inspiration til at holde salget i gang

Med den markante forandring på alle områder i samfundet er salget ramt hårdt. Det kræver en ekstraordinær indsats at holde det i gang. For at inspirere dig og dit salgsteam kan I her hente små godbidder hver dag. Helt enkle inspirationsvideoer, som kan give en ny vinkel, skabe drive og måske være det lille puf, der skaber fremdrift. Videoerne

 kan både medvirke til fremdrift på kort sigt under corona lockdown og skabe energi og indsigter til nye vaner og metoder, når vi igen kan arbejde ”som vi plejer” – men på en ny måde.

I videoerne får du vores perspektiv på temaet og en gennemgang af værktøjet.

Positive tanker i modvind

Salg handler om at tro på tingene. Det kan være vanskeligt med corona lockdown. Få input til, hvordan du vender tankerne og erstatter det ”sorte støv” med ”grønne drys”.  

Lige nu skal tankerne i jeres salgsteam vendes fra negative til positive. 

Brug energien på det, I kan gøre noget ved

Langt det meste af det, som er sket i omverdenen, kan vi intet gøre ved. Skal vi lykkes med succes i salget, skal vi fokusere vores adfærd på det, vi kan påvirke.  

Få inspiration til, hvordan I som team og individer holder jer fokuseret på det, I har kontrol over, så I ikke spilder kostbar tid og tanker på ting uden for jeres indflydelse. 

Tiden er vores bedste ven og værste fjende 

Med arbejdspladsen flyttet hjem bliver betydningen af prioritering endnu større end nogensinde. Vi arbejder i nye omgivelser og skal hele tiden fokusere på det, som ”er rigtigt at gøre” – det, som skaber mest værdi. Det er en udfordrende opgave.  

Her får du inspiration til at gøre det, som er mest værdiskabende, fremfor det, vi kunne forfalde til styret af vaner og manglende fokus. 

Kunderne er ikke lige vigtige lige nu 

Alle kunder er vigtige; ja. Men de er ikke lige vigtige. Specielt i den nuværende situation, hvor nogle af jeres kunder, ordrer og udestående tilbud kræver ekstra opmærksomhed.  

Det at få rettet sigtekornet rigtigt ind og prioritere kunder og produkter helt skarpt kan være den afgørende forskel mellem succes og fiasko. 

Salgspipeline former fremtidens succes 

Fremdrift i vores kundesager er nøglen til succes med resultaterne. Ofte ser vi, at salget tror på ”gamle travere” og holder tilbud i live, som aldrig kommer til at ende som ordrer. Det kan have katastrofale konsekvenser at bygge pipelinestyringen på ”mavefornemmelser” og ikke fakta.  

Få ideer her til at få ryddet op i jeres datagrundlag for salgssucces. 

Aktiviteter kommer før resultater 

Vi ved alle, at resultaterne er skabt af det, vi gør, hvornår vi gør det, og hvor godt vi gør det. Derfor skal vi have 100% styr på prioriteter og indsatser på nuværende tidspunkt. Det bliver ofte set som ”kontrol”, og i en periode, hvor det sker på afstand, kan det være endnu mere udfordrende.  

Her er inspiration til, hvordan opfølgningen kan blive opfattet som motiverende og værdiskabende. 

Forbered dig på succes 

Selv i de vanskeligste tider kan vi udvikle os og arbejde efter succes på både kort og lang sigt. Perioden med fuld fokus på at få ting skabt, indsatser gjort og salg lukket er måske det bedste tidspunkt at vurdere viden, holdninger, motivation og kompetencer i salgsstyrken. Det kan give os idéer til udvikling og yderligere succes.  

Få værktøj til at kigge rationelt ind i udviklingsbehov og ikke bare lade det være styret af tro og antagelser. 

 

Bevar kundeloyalitet og relation i en vanskelig tid 

Kundeloyalitet er en vanskelig ting at opbygge og bevare. Faktisk omtales krisetider som de bedste til at opbygge tætte relationer og loyalitet. Så måske har vi en unik mulighed.  

Bliv inspireret på, hvordan I opbygger og forstærker den altafgørende relation og loyalitet hos jeres kunder. 

Kommunikation er nøglen i en tid med modvind 

I møder kunder, som er ude af balance. I er måske selv ude af balance. Så det at få skabt gode, konstruktive og afbalancerede dialoger, som samtidig kan skabe værdi, er afgørende. Det er elementært at forstå, men udfordrende at praktisere.  

Her er input til, hvordan I topper listen. 

Skarp i online-dialogen 

I et almindeligt kundemøde kan vi komme skidt afsted og alligevel nå at rette det op. Når vi har kontakt til kunden på online medier, stiller det helt andre krav til vores struktur, styring og evne til at ramme kunden. I en tid, hvor kunderne i høj grad er gået for i dag”, og vi kun fanger dem på digitale værktøjer, må vi mestre den disciplin.  

Få grundlæggende ideer og struktur her. 

aarad_kontakt_150x150

Rasmus Åradsson

Tlf. +45 22 12 22 41

Få besked om nye temaer og videoer