Lederteam

Vi hjælper lederteams med at skabe det fællesskab og udvikle de kompetencer, som er afgørende for organisationens succes.

Et højt performende lederteam har den største effekt på jeres evne til at skabe resultater som organisation. Mest af alt fordi teamet spiller en altafgørende rolle i at sætte retningen og tempoet for resten af organisationen. Gennem udviklingsforløb hjælper vi med at skabe sammentømrede lederteams og løfter de kompetencer, som gør, at vi træffer bedre beslutninger i fællesskab.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

Prioriteter og identitet som lederteam. Vi hjælper jer med at skabe lederteams, som er i synk på, hvad vi skal skabe og stå for sammen. Eksempelvis gennem workshops og individuel sparring om jeres formål som lederteam, de strategiske prioriteter I skal sætte retningen for, og de KPI’er som skaber drivkraft. Når I har styr på det, er I på rette spor til at være et lederteam, som er klar til at træffe de nødvendige beslutninger og forandringer for at nå jeres fælles mål.

Indsigter i teamets dynamikker. Gennem analyser undersøger vi teamets præstation, samarbejde, effektivitet og evne til at opnå resultater. Det giver jer et overblik over, hvilke områder og indsatser der bør prioriteres for at optimere teamets performance. Det kan være gennem interviews, sparring, eller vores High Performance team-måling som besvares af alle i teamet på ca. 15 minutter og giver et helhedsbillede af styrker og svagheder i teamet i dag.

Ways of working together. Klare roller, ansvarsfordeling, mødestrukturer og aftaler om, hvordan teamet interagerer og kommunikerer, er afgørende for at lykkes med de ting, vi sætter i gang med lederteamet, og det hjælper vi jer med at få styr på gennem en proces, hvor slutproduktet er en teamkontrakt, som danner grundlaget for lederteamets samarbejde.

Teamfællesskab og mentalt overskud. Kombinationen af mentalt overskud, høj emotionel intelligens og tillidsfulde relationer er altafgørende for, at vi træffer de rigtige beslutninger som lederteam. Vi hjælper med at sikre, at I har værktøjerne og kompetencerne til at være et team i mental topform og har en høj grad af tillid i teamet, blandt andet ved individuel sparring og facilitering som et samlet team.

Udvikling af kompetencer. For at lederteamet får størst mulig indflydelse i deres roller stiller det krav til, at alle har færdigheder i eksempelvis kommunikation, målsætning, relationsopbygning og at kunne lede gennem andre. Disse kompetencer hjælper vi jer med at opbygge gennem udviklingsforløb.

Eksempler på hvad vi har hjulpet med:

  • Etablering af et nyt ledelsesteam i en tempo-fyldt, on-going forretning; redesign af organisationen og definition af fremtidens roller og kompetencer.
  • Sammentømringsforløb for ledelsesteamet med fokus på at skabe fælles mål, en plan for strategiske prioriteter som et team, og udvikling af kompetencer.
  • Formulering og levendegørelse af et fælles ledelsesgrundlag, så alle ledere forstår det, kan løfte ledelsesopgaven, og eksekvere de strategiske beslutninger decentralt.
  • Hjælp til et lederteam i en mindre virksomhed med at komme i synk med de strategiske målsætninger og formulering af en teamkontrakt, som sætter barren for måden, de arbejder sammen på som et team.

Viden

Hvilke forandringer skal vi skabe sammen?

Asset 28