Produktivitet og lykke

Hvad har produktivitet med lykke at gøre? ALT – og omvendt! Men inden du springer fra og tænker – hvad har det med min virksomhed at gøre – så hold lige fast i nogle minutter. For her ligger næste store spring i jeres bundlinje gemt, og pengene er inden for rækkevidde.

Forskningen viser 1-1 sammenhæng mellem produktivitet og lykke, men du behøver reelt ingen analyser, for du kender det fra dig selv. Du har det fantastisk, når du føler dig produktiv, og din produktivitet stiger, når du har det fantastisk. Det er den gamle historie om hønen og ægget. Den samme mekanisme gør sig gældende i hele jeres organisation.

Princippet er simpelt, men mennesker er komplekse, og derfor kræver det forståelse, færdigheder og fokus.

5 gange større bundlinje
Denne model er grundlaget for det, vi gør i Intenz. Vi hjælper organisationen til at få og bevare et stærkt mindset, der skaber lykkefølelse, og vi anviser og træner hvordan adfærden kan forbedres, så produktiviteten går i vejret.

Måske du tænker, at I allerede ligger i top? Så må vi nok skuffe dig lidt, medmindre du med sikkerhed ved, at jeres kultur er i særklasse sammenlignet med gennemsnittet af andre veldrevne virksomheder. Vi kan med andre ord sige; Alle vores målinger og analyser viser, at der selv i de mest veldrevne virksomheder er plads til stor forbedring

Så du kommer ikke uden om det. Vil du have produktiviteten op, så skal lykken op – og omvendt. Og så giver væksten på bundlinjen sig selv.

Tjek videoen ud og se, hvorfor nogle mennesker er dobbelt så produktive som andre, er ti gange mindre syge og bliver i jobbet fem gange så lang tid. Og tag så lige at lægge tallene ned over din egen organisation og lav et par beregninger.

Hvordan ville det påvirke jeres bundlinje, hvis organisationen var dobbelt så produktiv, og samtidig blev i jobbet 5 gange så lang tid. Så ser du, hvorfor nogle virksomheder med samme muligheder som andre laver en bundlinje, der er 5 gange større.

Få en dybere forståelse for modellen og dens effekt i denne video.

Få styr på mindsettet – og lykken

Hjerneforskningen hjælper os på vej. Vi ved nu, at lykke kun er kemi i hjernen. Nemlig om vi producerer flest fremmende lykkehormoner eller flest hæmmende stresshormoner – og det er her virksomheden kommer ind i billedet, når vi taler lykke. Vi er nemlig storleverandør af produktionen af både fremmende og hæmmende hormoner – og vi vil vove pelsen ved at sige, at jobbet er den vigtigste kilde til både et lykkeligt og et produktivt liv – men også det modsatte.

Vi kan ikke styre, hvad der sker i dine medarbejderes liv, men vi kan give både ledere og medarbejdere værktøjerne til at udvikle og styre mindsettet og skabe et fælles sprog, så de kan hjælpe hinanden op i humør og skabe den glæde, der er så afgørende for en høj produktivitet.

Den rette adfærd er afgørende

Adfærd er en nem størrelse at fare vild i som virksomhed. Medarbejdere tillægger sig ofte en adfærd, der ikke flugter med virksomhedens strategiske mål,  fordi de ikke har de rigtige forudsætninger for at vælge den rette vej. Menneskets hjerne er programmeret til at skyde genvej, og medmindre vi kan se og gennemskue den rigtige retning, gør vi, som vi tror og plejer. Og hvis vi ikke bliver guidet, og har de rigtige færdigheder, så forandrer vi os ikke.

Vi giver jeres medarbejdere og ledere værktøjer og færdigheder, så I får den adfærd, der skal til for at produktiviteten stiger og strategi og mål indfries.

Forankring

Ny strategi og nye mål kræver forandring, og alle forandringer kræver ændringer i mindset og adfærd.  Forandringer er nye veje og vaner, der skal indarbejdes. De kan hurtig forsvinde igen og vi vender tilbage til de kendte stier. Den rigtige proces skal tage højde for det og sikre forankringen. Vi arbejder med 6 faser som sikrer, I når jeres mål. Det skal være bæredygtig udvikling, og med det mener vi at produktivitet og lykke fortsat skal være intakt selvom det for hjernen er naturstridigt under større forandringer.

Vil du fra A til B skal du kende begge størrelser. Det lyder jo både logisk, ligetil og lidt banalt, men i praksis er begge ofte ukendt eller vagt formuleret. B er konkretisering af jeres ønskede mål og den adfærd det kræver at nå målene. A er en analyse af, hvor I står i dag. Når vi kender gabet mellem A og B kan vi sammen med jer designe, eksekvere og forankre processen, der bringer jer i sikkert i mål. Det er også her vi griber ned i værktøjskassen og finder de elementer, der skal kombineres for succes – undervisning, målinger, digital læring, coaching, profiler  og opfølgning fra jer og os.

Bliv klogere på de 6 faser på denne video om bæredygtig udvikling.

Stærk formidling og enkle værktøjer

Viden har først værdi, når den bliver brugt – og for at nå det skal jeres medarbejdere forstå, hvad de lærer, og brænde for at bruge den nye viden i hverdagen. Det stiller store krav til læringen.

1. Formidlingen skal være stærk. For os betyder det passioneret, involverende, sjov og relateret til jeres hverdag og udfordringer. For at få andre til at brænde for et budskab skal budbringeren selv brænde igennem. Det kræver sin mand, eller kvinde, at gøre det – ofte flere dage i træk. Du møder altid en konsulent fra Intenz, der har personlighed og færdighed til at holde momentum fra første til sidste minut. Vi skaber energi, passion og motivation for jeres strategi og mål, og vi tilfører ny viden på en måde, der i særklasse smitter, giver forståelse og giver lyst til at ændre adfærd. Og som en vigtig detalje – vi lærer bedst, når læringen foregår i et uhøjtideligt og sjovt miljø.

2. Det skal være enkelt at forstå. Glemselskurven er stejl. Normalt husker vi 20% af det, vi har hørt efter kun 1 enkel dag. Vores opgave er at gøre det komplicerede enkelt, så enkel at jeres medarbejdere kan forstå og anvende det. Derfor har vi udviklet enkle værktøjer og modeller, så hjernen nemmere kan forstå og omsætte læringen til brug i dagligdagen. Vi binder al vores viden op på modeller, som alle kan forstå og endda lære fra sig over tid. For jer betyder det at læringen huskes og kan omsættes – men det betyder også, at I kan lære meget på kort tid. Det gør, at I sparer værdifuld tid på udviklingen, men ogå at læringen giver gevinst langt hurtigere i dagligdagen.

Der er 5 niveauer i læringen. Fra at kunne genkende noget man har lært og til at kunne perspektivere det lærte ind i helt andre sammenhænge. Sammen med jer fastlægger vi ambitionen får læringen, og hvordan vi sammen flytter til et højere niveau, hvor værdien af læringen øges.

Måling

Du skal ikke tro – du skal vide. Det gælder også, når det kommer til at flytte mennesker og virksomheder i den rigtige retning. Derfor har vi en naturlig data-drevet tilgang til det at udvikle, og vi måler på, hvor folk flytter sig, hvor de står stille, og hvad der påvirker deres indsatser.

Digital

Vi tænker digitalt i alle de forløb, hvor det kan skabe værdi. Det mindsker omkostningen ved at samle folk, og det giver oftest en større effekt og en bedre forankring. Enten leverer vi indhold til dit setup, eller også bringer vi både indhold og system med ind i forløbet.