METODEN

Er du blandt de 10%, som lykkes over forventning med en ny strategi?

De fleste virksomheder lægger en strategi ud fra et ønske om at komme fra A til B. Mange strategier fejler. Faktisk er det kun 10%, der lykkes bedre end forventet. Om en strategi lykkes eller fejler, skyldes mennesker og deres adfærd.

At få succes med mål og strategier kræver, at du:

  1. Skaber et klart billede af retning, mening og mål
  2. Sikrer den rette sammenhængskraft i organisationen, og at alle kan og vil
  3. Skaber de rette forudsætninger for at skabe ny adfærd

I Intenz hjælper vi virksomheder med at omsætte strategi til adfærd. Vi definerer og udvikler den rette adfærd, sikrer at lederne kan løfte opgaven og udvikler salgsorganisationer til at lykkes i den moderne kunderejse.

Bliv blandt de 10%

Sådan får du succes med startegien

Vi arbejder blandt andre med

Styrk lederskabet med den rigtige opskrift

God ledelse er fyldt med nuancer. Udvikling af ledere er ofte på dagsordenen – men hvorfor og hvad skal de blive bedre til? 

Vores erfaring er, at ledere generelt har for lidt viden om, hvordan mennesker reagerer under forandringer, og oven i det også mangler de nødvendige færdigheder og værktøjer til at lede og skabe motivation og eksekvering. 

Udvikling af ledere er den investering, der kan give det største ROI. Men kun hvis vi sikrer, at vi først vælger den ledelsesmetode, der passer til den konkrete situation, så lederne tilegner sig de specifikke færdigheder, der stemmer overens med den konkrete situation, de skal lede i.

Er opskriften forkert eller ude af synk med den virkelighed, lederne agerer i, er investeringen spild af tid og penge.

Kundehistorie

Sådan lykkedes CEO og ejer René Nielsen fra Trade Point med at skabe en stærk skalérbar forretning

Skab en effektiv salgsorganisation

Vidste du, at der findes mere end 200 kendte salgsmetoder? 

Salgsforskning dokumenterer, at salg og salgsledelse kræver en langt mere strategisk tilgang end en flok udadvendte konkurrencemennesker med gode menneskelige egenskaber og måske en god portion frækhed.  

Der er mange knapper at dreje på for at lykkes med salget, men det hele starter med bevidst at vælge den rigtige tilgang til salget. Dernæst er det afgørende, at I skaber sammenhæng mellem tilgangen til salget og eksekveringen af salgsadfærden.  

Spørgsmålet er: Hvad er den rigtige tilgang til jeres salg, og hvordan omsætter I det til bedre salgsadfærd? 

Kundehistorie

Sådan har Danske Spil vendt en nedadgående salgstrend til vækst i et konkurrencepræget marked

Gode resultater kræver rigtig adfærd

Den rette adfærd er afgørende for øget effektivitet og bedre resultater. 
 
Adfærd og kultur er en nem størrelse at fare vild i som virksomhed. Medarbejdere tillægger sig ofte en adfærd, der ikke flugter med virksomhedens strategiske mål, fordi de ikke har de rigtige forudsætninger for at vælge den rette vej. Menneskets hjerne er programmeret til at skyde genvej, og medmindre vi kan se og gennemskue den rigtige retning, gør vi, som vi tror og plejer. Og hvis vi ikke bliver guidet, og har de rigtige færdigheder, så forandrer vi os ikke. 
 
Vi giver jeres medarbejdere og ledere værktøjer og færdigheder, så I får den adfærd, der skal til for at produktiviteten stiger og strategi og mål indfries.  

Kundehistorie

Sådan lykkedes Søren Birn fra Fertin Pharma med at ændre en gammel “tyggegummi-kultur” til en moderne pharma-kultur

Succesfuld udvikling

Vil du fra A til B skal du kende begge størrelser

Det lyder jo både logisk, ligetil og lidt banalt, men i den virkelige verden er begge ofte ukendt eller vagt formuleret. B er konkretisering af jeres ønskede mål og den adfærd det kræver at nå målene. A er en analyse af, hvor I står i dag.  

Når vi kender gabet mellem A og B, kan vi sammen med jer designe, eksekvere og forankre processen, der bringer jer i sikkert i mål. 

Den rigtige vej til investering i udvikling består af 6 faser – dem kan du blive klogere på i videoen her. 

Forandringer kræver ændringer i mindset

Ny strategi og nye mål kræver forandring, og alle forandringer kræver ændringer i mindset og adfærd. 

Det at ændre adfærd kræver mere end bare viden om, hvor vi vil hen. Det kræver motivation for “det nye”, det kræver færdigheder i at gøre og det kræver strukturer og vaner til at få det gjort. Forandringer er nye veje og vaner, der skal indarbejdes. De kan hurtig forsvinde igen og vi vender tilbage til de kendte stier. Den rigtige proces skal tage højde for det og sikre forankringen.  

Det gør vi ved at: 

  • Skabe en høj grad af vilje og lyst til udvikling 
  • Sikre forståelse for udbytte af træning 
  • Motivere deltagerne for den nødvendige adfærdsændring 
  • Skabe en positiv holdning for den nye viden 
  • Sikre relevansen af træningen i de daglige opgaver 

Træning og udvikling kan både foregå online og onsite. Mulighederne for at mødes online bliver hele tiden flere og bedre, og vi mener ikke, at udviklingen skal sættes i stå, bare fordi vi ikke kan mødes fysisk.  

Forankring: Få hele organisationen med

Ny adfærd skal forankres for at give værdi 
 
Det er nemt at definere udviklingsområder, men sværere at forankre ny viden i daglige rutiner og adfærd. Og netop denne forankring er en afgørende del af processen.  
 
Nye vaner skal indarbejdes og holdes i live – ellers vender vi hurtigt tilbage til de kendte stier.