Kultur, ledelse & salg

Når du er landet på denne side, skyldes det formentlig, at du har udfordringer på mindst ét af de tre områder. Der er også en overvejende sandsynlighed for, at du ikke er helt skarp på hvilket af områderne, der i bund og grund udgør det største problem. Og det har den simple årsag, at de er tæt forbundet.

Du kan ikke skabe kultur uden at påvirke ledelse og salg – og på samme vis kan du ikke udvikle ledelse eller salg uden at påvirke kulturen. Det er vores filosofi, og den måler vi på. Vi er så sikre på filosofien, at hele vores metode hviler på den. Og vi stoler så meget på den, at vi bruger den samme metode, uanset om symptomerne viser sig i kultur, ledelse eller salg.

Hvor gør det ondt?

Kultur er adfærd

Kultur handler om tanker. Hvad vi tænker, føler og gør – eller med et andet ord: Adfærd. Derfor er kulturen grundforudsætningen for virksomhedens resultater og succes på både kort og lang sigt.

Når strategier fejler, er kulturen årsagen i 75% af tilfældende. Strategien er ny, men adfærden er uændret. Det kræver vedholdende arbejde at ændre og fastholde en stærk kultur fordi vanens magt er stor, og fordi vi som mennesker har en indbygget modstand mod forandringer.

Den kollektive tankegang som ligger til grund for den kollektive adfærd er under konstant pres for at blive trukket i den forkerte retning. Specielt under forandringer presses tankegangen ofte i et negativt mønster der på kort tid ændrer kulturen fra fremmende til hæmmende for vores mål. Alt sammen noget der har en direkte effekt på produktiviteten, glæden og bundlinjen.

Vi har dokumenteret sammenhængen mellem kultur og resultater. Når kulturen forbedres eller forværres ses det på bundlinjen i fremtiden. Fordi nutidens handlinger har langsigtede virkninger.

Vi både måler og transformerer mindset og adfærd i jeres virksomhed så bundlinjen vokser.

Lys på ledelse

Der er kun en måde at skabe en stærk kultur – god ledelse. Og lad os slå det fast. Ledere har aldrig oplevet et større pres. Vi ved det, fordi vi er sammen med ledere hver eneste dag.

Forandringerne kommer i et tempo, hvor det er svært at følge med. At håndtere sig selv i forandring, og samtidig have overskud, færdigheder og tid til at motivere andre er krævende. Derfor er det nemmeste at gøre det der er kendt – at fokusere på drift i stedet for mennesker – men det nemmeste er sjældent det bedste.

Strategier fejler på grund af mangel på god ledelse. Vi har metoden og værktøjerne til at få ledere til at lykkes med strategien og forandringerne samtidig med at alle har det fantastisk. Det vil vi gerne kaste lys på.

Udvikling af ledere er den investering, der giver det største ROI af alle investeringer. Fordi det kræver fremragende ledelse at skabe en fremragende kultur – og research viser at en stærk sund kultur giver 5 gange så stor bundlinje.

Vi udvikler og træner organisationer

Power til salget

Udviklingen inden for salg går så stærkt, at de fleste bliver forpustet blot ved tanken. Ny teknologi, nye købsmønstre, gennemsigtighed og nye samarbejdsformer med kunderne er blot nogle af de ting, I skal have styr på i salg.

Sælgeren kommer langt senere ind i købsprocessen end tidligere, og det stiller nye krav til sælgernes måde at arbejde på. Men det åbner også for nogle helt nye dimensioner i salget. Hvor kan vi forbedre vores indsatser i kunderejsen med størst effekt – og hvordan opdaterer vi mindset og adfærd hos vores sælgere og øvrige organisation?

Vi arbejder sammen med 70 forskere worldwide inden for salg og de har fingeren på pulsen med dugfrisk forskning om, hvor salget bevæger sig hen. Og der er altså spændende nyt!

Hvad virker stadig og hvad er dødt? Hvad er forventningerne til de kommende år? Det har vi et bud på, og vi deler det gerne med jer.

Vi hjælper jer med at muliggøre salg, og vi træner salgsorganisationen fra top til bund.

Med i tasken

Hos Intenz tilbyder vi en bred vifte af ydelser, der alle har som mål at øge performance i virksomheder – lige fra gennemtænkte og veleksekverede målinger over blended learning-forløb til ledelses- og organisationsoptimering med DiSC-profilværktøjet. Og alt det, der kommer ind imellem.